KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. KULLANIM KOŞULLARI
  1.1. Bu web sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda
  yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya
  herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki
  kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
  1.2. Bu SİTE’ de sunulan Hurşit KebapAdres: Umurbey Mahallesi, Saraçoğlu Cad. No:14, 35759 Ödemiş/İzmir Telefon:
  (0232) 545 40 98 (bundan böyle kısaca “www.hursitkebap.com}” olarak anılacaktır.)
  tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi www.hursitkebap.com} olup, SİTE üzerinde
  her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi www.hursitkebap.comişletmesine aittir.
  1.3. İşbu kullanım koşullarını www.hursitkebap.com gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu
  değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli
  olacaktır.
  1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel
  kişi, www.hursitkebap.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her
  değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
  1.5. www.hursitkebap.com bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği
  dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
  2. TANIMLAR
  2.1. SİTE: www.hursitkebap.com tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve
  içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web
  sitesidir.
  2.2. ÜYE: www.hursitkebap.com dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak
  isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.hursitkebap.com} sitesine
  üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak
  anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE ‘deki
  ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler
  (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara
  Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin
  ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE
  ‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem
  yapabilirler. “üye adı” üyeye özeldir ve aynı ” ÜYE adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.
  2.3. KULLANICI: www.hursitkebap.com ,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş
  yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
  2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik
  formunda www.hursitkebap.com sitesinden mesaj göndermesi ile KULLANICI’nın üyeliğini
  aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.
  2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir
  web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
  2.6. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi

mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal
ve işitsel imgelerdir.
2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE
vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak
gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.hursitkebap.com internet sitesi arasında elektronik ortamda
akdedilen işbu sözleşmedir.
2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon
numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser
tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.
3. HİZMETLERİN KAPSAMI
3.1. www.hursitkebap.com  internet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle
Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
3.2. www.hursitkebap.com internet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda
olmamak üzere; www.hursitkebap.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından
bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani
sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması
durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması
tarafından www.hursitkebap.com adına ayıpsız olarak teslimidir.
3.3. www.hursitkebap.com, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini
belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri
SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için
kullanıcıların www.hursitkebap.com tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün
içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. www.hursitkebap.com, bu özellikleri
belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri
SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. SİTE üzerinden, www.hursitkebap.com} kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü
kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link
verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak
amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi
desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir
türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler
vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında www.hursitkebap.com olarak herhangi
bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar,
KULLANICI’ların ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. www.hursitkebap.com bu tür link
verilen web SİTE’lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği
gibi, www.hursitkebap.com tarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir.
4.2. www.hursitkebap.com, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli

olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler
fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve
bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel
durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan
bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli
bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız
diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da
zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma
müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer
programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme
amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda
SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı
programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının
doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım
ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen
KULLANICI’nın ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar
veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı
KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir
zarardan www.hursitkebap.com sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya
materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin
veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.hursitkebap.com sorumlu değildir.
4.4. www.hursitkebap.com, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün,
kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri
önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden
düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler,
SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş
ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web
sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-
mail ile almayı kabul eder. www.hursitkebap.com,sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya
diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme,
kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık,
imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması
hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan
içeriklerden dolayı www.hursitkebap.com, işbirliği içinde bulunduğu
kurumların, www.hursitkebap.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, www.hursitkebap.com yetkili
satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından
sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve
hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü
kişilerin sorumluluğundadır. www.hursitkebap.com , üçüncü kişiler tarafından sağlanan

hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt
ve garanti etmemektedir.
4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde
işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem
ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve
her ÜYE,www.hursitkebap.com ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil
edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI
ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya
uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.hursitkebap.com firması’nın doğrudan ve/veya
dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.7. İşbu SİTE’nin sahibi www.hursitkebap.com işletmesidir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler,
yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet
haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve
SİTE’nin sunumu www.hursitkebap.com işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların
mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür
veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE
içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair
imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen
kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak
suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda
sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini
çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu
eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.hursitkebap.com ile doğrudan ve/veya dolaylı
olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve
ÜYE, www.hursitkebap.com hizmetlerini,www.hursitkebap.com bilgilerini ve www.hursitkebap.com işletmesine
ait telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak,
sergilemek veya başkasının www.hursitkebap.com işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya
kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen
kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak
ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için vewww.hursitkebap.com işletmesinin yazılı izni ile
mümkündür.
4.8. www.hursitkebap.com, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine
iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri
doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip
muhafaza edebilir. www.hursitkebap.com aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği,
adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini
ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki
değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma
gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla
yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve
tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak www.hursitkebap.com için

veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.hursitkebap.com in işi ile ilgili olanlara
verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların
ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere
verilir.
5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
www.hursitkebap.com, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer
verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da
başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan
sorumlu değildir. www.hursitkebap.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer
sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web
sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile www.hursitkebap.com işletemesinin,
kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer
masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul
edilmektedir.
6. DEVİR
www.hursitkebap.com, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle
devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını
başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.hursitkebap.com işbu Kullanım
Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı
yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,www.hursitkebap.com açısından, gecikme veya
ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar
için www.hursitkebap.com işletmesin’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi” sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar
Türk Hukukuna tabidir ve Hurşit Kebap işletmesinin bulunduğu ilde yer alan
Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. www.hursitkebap.com işletmesi’nin,
KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, www.hursitkebap.com tarafından SİTE
içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu
sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.hursitkebap.com,
dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm
numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte
yürürlüğe girer.